Lars Wickberg, 

alias Herr Low.

Mina ledord i livet: 

Empati, Fantasi, Humor 

och Nyfikenhet.

40.

Kontraster.

Fest och vila. Ro och oro.

Fullt ös och djup koncentration.

Det är ju inte det ena eller det andra.

Det är både och.

Olika sinnesstämningar.

Växelverkan.

Inte svart eller vitt.

Men helst inte heller grått!

Det är skönt med vila

efter festen.

Men utan festen blir lugnet

och tystnaden ofta bara trist.

Men utan festen blir lugnet

och tystnaden ofta bara trist.