Lars Wickberg, 

alias Herr Low.

Mina ledord i livet: 

Empati, Fantasi, Humor 

och Nyfikenhet.

27.

Ett hem

1966 - 2006.

"Varje barn 

har självklar 

rätt till trygghet.

Och att ha roligt."