Lars Wickberg, 

alias Herr Low.

Mina ledord i livet: 

Empati, Fantasi, Humor 

och Nyfikenhet.

25.

Herr Lows

Miljöstudier

Publicerade teckningar

i tidningen Lantarbetaren.

FÄRSKA ÅSIKTER

SÄLJES BILLIGT!

DELADE MENINGAR

IDAG HALVA PRISET!